Prestaties

Bekijk hieronder onze prestaties over de afgelopen jaren.

   Inzetten

Aantal ritten in 2019 en de verhouding tussen deze.

A1

A2

B1

B2

Totaal

14.685

10.741

4.030

5.132

34.588

42,4 %

31,0 %

11,8 %

14,8 %

100%

Urgentiecodes

A1 rit - Een inzet waarbij de ambulance met zwaailicht en sirene, binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn.

A2 rit - Een inzet waarbij de ambulance zonder zwaailicht of sirene rijdt. De ambulancebemanning moet binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.

B1 rit - Planbare rit van patiënt die voor onderzoek of behandeling naar en van de ziekenhuizen gebracht moeten worden. Mogelijk is onderweg medische behandeling nodig.

B2 rit - Planbare rit waarbij de patiënt geen medische behandeling nodig heeft. 


  Rijtijdprestaties 

Percentages van A1 ritten waarbij we binnen 15 minuten bij de patiënt waren. De cijfers vanaf 2018 zijn inclusief burenhulp. Dit zijn spoedritten die door ambulancediensten uit buurregio's in ons gebied worden gereden.

2015

2016

2017

2018

2019

94,6%

94,8%

94%

93,8%

94,0%

 


Sectorkompas

Ambulancezorg Nederland maakt jaarlijks het sectorkompas. Dit biedt inzicht in de ambulancesector in beeld en getal. In het sectorkompas is het tabellenboek opgenomen, waarin je alle landelijke achtergrondcijfers terugvindt.