Prestaties

Op deze pagina zijn onze prestaties te vinden. Hoe vaak wordt een ambulance ingezet? Hoe lang doet de ambulance er gemiddeld over om bij de patiënt te komen? Naar welke ziekenhuizen worden patiënten gebracht?

   Inzetten

Aantal inzetten dat in 2017 is gereden en de verhouding tussen deze ritten ten opzichte van het totaal.

A1

A2

B

Totaal

14.458

10.997

9.264

34.719

41,6%

31,7%

26,7%

100%

Urgentiecodes

A1 rit - Een inzet waarbij de ambulance met zwaailicht en sirene, binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn.

A2 rit - Een inzet waarbij de ambulance zonder zwaailicht of sirene rijdt. De ambulancebemanning moet binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.

B1 rit - Planbare rit van patiënt die voor onderzoek of behandeling naar en van de ziekenhuizen gebracht moeten worden. Mogelijk is onderweg medische behandeling nodig.

B2 rit - Planbare rit waarbij de patiënt geen medische behandeling nodig heeft. 


  Soort inzet

Over afgelopen maand kan de onderstaande verdeling gemaakt worden in de soort inzetten

SEH-rit 51,50%
Eerste hulp geen vervoer 21,50%
Overplaatsing 7,70%
Opnamerit 5,60%
Ontslagrit 4,80%
Interklinische rit 4,30%
Poliklinisch 4,20%
MICU 0,40%

 


  Rijtijdprestaties 

Percentages van A1 ritten waarbij we binnen 15 minuten bij de patiënt waren over de afgelopen jaren.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

93,0%

93,2%

93,9%

94,6%

94,8%

94%


Sectorkompas

Ambulancezorg Nederland maakt jaarlijks het sectorkompas. Dit biedt inzicht in de ambulancesector in beeld en getal. In het tabellenboek zijn alle landelijke achtergrondcijfers te vinden.