Kidscorner

Ta-tu ta-tu! Je hebt het vast wel eens gezien: een ambulance die razendsnel naar het ziekenhuis rijdt met de zwaailichten aan! Op deze kidspagina vertellen we je hier graag meer over. Wat doen wij allemaal? Hoe werkt het precies en wat vinden de mensen die in de ambulances werken er eigenlijk van? Je kunt deze informatie bijvoorbeeld gebruiken voor een spreekbeurt.

Later als ik groot ben...

In oktober 2018 stond het tv programma ‘Later als ik groot ben’ in het teken van de ambulance. Lonneke uit groep 8 wil later graag ambulanceverpleegkundige worden. Samen met Jochem van Gelder, presentator van het programma, ging Lonneke op pad om te kijken of haar droomberoep daadwerkelijk zo leuk is als zij denkt. Zo maakten zij kennis met een centralist op de Meldkamer in Apeldoorn. Vervolgens gingen Lonneke en Jochem naar Zwolle waar zij mee reden op de ambulance. 

 


Geschiedenis

Vroeger waren er geen ambulances. Mensen werden toen met kruiwagens, handkarren en bakfietsen naar het ziekenhuis gebracht. De politie gebruikte bijvoorbeeld een fietsbrancard om zieken en gewonden naar het ziekenhuis te brengen.

1899: de eerste automobielambulance

De eerste automobielambulance werd in 1899 in Amerika gebouwd. Tien jaar later maakte de autofabrikant Spyker de eerste Nederlandse ziekenauto's. Iedereen die een ambulance wilde kopen, mocht dit doen. Als de huisarts belde, dan kwamen ze er zo snel mogelijk aan. Vaak met alleen maar een brancard en EHBO- doos. De mensen moesten toch zo snel mogelijk naar het ziekenhuis! Eigenlijk een soort taxi voor zieke mensen dus.

De eerste georganiseerde ambulancediensten

Na de tweede wereldoorlog kwamen er grotere ambulancediensten die beter georganiseerd waren. Jammer genoeg bemoeide de regering zich er toen nog niet mee of de mensen op de ambulance wel goed waren in hun werk. Dat veranderde in 1962. Bij een groot treinongeluk bij Harmelen ging er heel veel mis. De politiek ging daarna praten over de kwaliteit van de ambulances en het personeel en kwam tot de conclusie dat er iets moest veranderen. 


Wet ambulancevervoer

Zo kwam er in 1971 de Wet ambulancevervoer. Sindsdien staat er in de wet precies wat ambulancepersoneel allemaal moet weten en welke apparatuur ze bij zich moeten hebben. De regering heeft zelfs bepaald dat een ambulance binnen een kwartier na een spoedmelding ter plekke moet zijn. De minister heeft besloten dat in elke regio in Nederland een Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet komen. Daarmee bedoelt de minister dat hij wil dat alle ambulancediensten en de meldkamer in een regio gaan samenwerken. Er zijn verschillende diensten met verschillende directeuren en zij maken samen afspraken over het werk.


Cijfers over ambulances

 • In Nederland zijn op dit moment 790 ambulances
 • Wij hebben 30 ambulances
 • In Nederland werden 1.313.103 ritten gemaakt in 2017
 • Per jaar rijden we ongeveer 35.000 ritten
 • In heel Nederland werken 5.925 mensen in de ambulancesector
 • Wij werken met 260 mensen bij Ambulance IJsselland
 • Ieder jaar is 435,8 miljoen euro beschikbaar voor de ambulancezorg
 • In Nederland zijn in totaal 25 ambulance organisaties

 


Star of Life

De Star of Life is een van de meest erkende symbolen ter wereld en ziet eruit als een 6-puntige ster met in het midden een witte esculaap, het symbool voor spoedeisende medische zorg. De 6 punten van de ster staan voor de 6 punten waaruit de ambulancezorg bestaat:

 1. Herkenning van het medisch probleem
 2. Alarmering
 3. Uitruk
 4. Zorg ter plaatse
 5. Zorg onderweg
 6. Overbrenging van de patiënt naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of woonadres

Verschillende soorten ambulances

Gewone ambulance

Alle ambulances zijn geel. In een ambulance wordt nooit geopereerd maar wel eerste hulp gegeven. Daarom zijn er veel spullen aanwezig. In de verbandkoffer zitten onder andere snelverbanden en speciaal verband voor brandwonden. De meest te gebruiken medicijnen worden ook altijd meegenomen. Verder is apparatuur aan boord om patiënten extra zuurstof te geven, de bloeddruk te meten en de hartslag in de gaten te houden. Natuurlijk heeft iedere ambulance ook een brancard in de wagen.

Knuffel voor kinderen

Elke ambulance heeft ook een knuffel bij zich. Deze knuffel wordt gegeven als kinderen in de ambulance vervoerd worden. De knuffel bij Ambulance IJsselland is een beer en mag je zelf een mooie naam geven.

Zorgambulance

De zorgambulance houdt zich bezig met het planbare, niet spoedeisende, laag complex ambulancevervoer. De werkzaamheden op de zorgambulance worden met name tijdens daguren uitgevoerd. De nadruk bij de zorgambulance ligt op het comfort voor de patient. Het voertuig is daarop ingericht. Ook de teams die het werk op de zorgambulance uitvoeren zijn daarvoor speciaal opgeleid. Zij worden niet ingezet bij alle vormen van spoedeisende medische hulpverlening.

Coördinator

Bij grote ongevallen/calamiteiten wordt een coördinator ingezet. Voor het verrichten van deze werkzaamheden is een speciaal daartoe ingericht voertuig beschikbaar. Omdat dit voertuig niet over een brancard beschikt wordt deze niet ingezet voor vervoer van patiënten

Ambufiets

Bij een inzet tijdens evenementen wordt, zodra dat meerwaarde heeft, de fiets ingezet. Een aantal verpleegkundigen wordt ingezet als fietser en heeft daarvoor een speciale (fiets-)training gevolgd.

Mobiel Medisch Team (MMT)

Soms vraagt een ambulanceteam om assistentie van een MMT. De functie van een MMT is het aanvullen van de reguliere ambulancezorg met medisch-specialistische kennis en handelingen.
Binnen het werkgebied van Ambulance IJsselland komt een overdag ingezet MMT vaak met de helikopter.

 


Het vervoer


A1, A2 en B vervoer

In de gewone ambulance kunnen mensen op verschillende manieren vervoerd worden. Als iemand met spoed naar het ziekenhuis moet en de ambulance hard rijdt met sirenes heet dat een ‘A1 vervoer’. Deze ambulance moet wel toestemming krijgen om de sirenes en blauwe lichten aan te doen!

Soms moet iemand wel naar het ziekenhuis, maar is de situatie niet levensbedreigend. De ambulance hoeft dan ook niet met een zwaailicht en sirenes te rijden. Dat noemen we ‘A2 vervoer’.

Tot slot is er nog het ‘B vervoer’. Dat is voor mensen die al ziek zijn en naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling of naar een ander ziekenhuis verplaatst moeten worden. Hiervoor wordt dan gewoon een afspraak gemaakt. Ook deze ambulances rijden rustig, en zonder sirenes en zwaailichten.


Werken bij de ambulancedienst

Op een ambulance werken altijd twee mensen: een chauffeur en verpleegkundige. Zij vormen samen een hecht team. Hoe is het nou eigenlijk om op de ambulance te werken? Alle mensen die er werken blijven er bijna altijd werken tot aan hun pensioen. Dan mag je toch wel concluderen dat het erg mooi en bijzonder werk is om te doen.... Alle mensen hebben speciale opleidingen gevolgd om in de ambulance te mogen werken. Als je daar meer over wilt weten moet je even kijken onder het kopje 'werken bij' op deze site.

 


112 en de meldkamer

In heel Europa kun je 112 bellen bij een noodsituatie als je denkt dat je met spoed een ambulance, de politie of de brandweer nodig hebt. Maar het is niet een nummer dat je belt omdat je gewoon maar iets wilt vragen of als geen sprake is van een spoedsituatie.

Weet je wat er eigenlijk gebeurt als je 112 belt? Het gaat als volgt:

 • Je telefoontje komt binnen bij een ‘meldkamer’. Een meldkamer is een soort kantoor met heel veel telefoonlijnen en computerschermen!
 • Je wordt gevraagd of je met de ambulance, politie of brandweer wilt spreken en in welke plaats. Het is dus altijd belangrijk om goed te luisteren naar de vragen die je worden gesteld
 • Stel dat je de ambulance in Zwolle nodig hebt dan wordt je doorverbonden met de meldkamer van Ambulance IJsselland
 • Er zullen je weer een aantal vragen worden gesteld en er wordt beslist of een ambulance wordt gestuurd of dat andere hulp nodig is
 • Soms is het heel handig om aan de telefoon te blijven tot de ambulance er echt is, omdat je nog tips en instructies kunt krijgen over hoe je de persoon in nood kunt helpen
 • Vanuit de meldkamer vertellen ze ook de mensen in de ambulance én in het ziekenhuis wat er aan de hand is.

Onze ambulancedienst

Ambulance IJsselland is de ambulancedienst in de regio IJsselland, het noorden en westen van Overijssel. 

Wij hebben 30 ambulances en werken met meer dan 250 mensen. De meeste mensen werken op de ambulance en sommige mensen op de meldkamer of op kantoor. Op kantoor wordt bijvoorbeeld gezorgd voor de aanschaf van ambulances, voor het maken van dienstroosters, voor het salaris van medewerkers en het maken van afspraken met verzekeraars. 


Samenwerken

Ambulance IJsselland werkt veel samen met zogenaamde "ketenpartners". Daarmee bedoelen we onder andere de ziekenhuizen, maar ook de politie, de brandweer en de huisartsen. Door goed samen te werken kunnen patiënt zo goed en snel mogelijk worden geholpen.