Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze patiënten, medewerkers en betrokkenen. In onze privacyverklaring lichten we toe hoe we hiermee omgaan.

Klik hier om onze privacyverklaring te openen