Veelgestelde vragen

Vind hieronder de veelgestelde vragen

Hoe zit het met de waarborging van privacy?

Ambulance IJsselland houdt zich uiteraard aan een medische beroepscode en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat alle informatie die u aan het ambulanceteam geeft, strikt vertrouwelijk is.

Hierop zijn twee uitzonderingen.

 • In zeer uitzonderlijke gevallen is Ambulance IJsselland op last van justitie of politie verplicht om patiëntgegevens te verstrekken.
 • Ambulance IJsselland gebruikt medische gegevens voor onderzoek naar mogelijkheden om de patiëntenzorg te verbeteren (uw veronderstelde toestemming hiervoor kunt u uiteraard te allen tijde intrekken. Dit kan door een mail voorzien van een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs te sturen naar: officemanagement@ravijsselland.nl).

U hebt altijd het recht om uw gegevens bij Ambulance IJsselland in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen met daarbij een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs.

Voor meer informatie over hoe Ambulance IJsselland omgaat met uw privacy en welke gegevens van u worden vastgelegd, verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Hebt u informatie voor een spreekbeurt?

Bekijk eens onze kidscorner. Hier is veel informatie te vinden over de ambulance.

Op de website van Ambulancezorg Nederland vind je alles over de ambulance, klik hier voor informatie. Veel succes met je spreekbeurt!

Wanneer en hoe bel ik een ambulance?

Als u in de buurt bent bij een ernstig ongeluk of een levensbedreigende situatie, belt u het alarmnummer 112. U vertelt rustig en helder wat er aan de hand is en u geeft de locatie door.
Op basis hiervan beoordeelt de medewerker van de meldkamer of, en waar de ambulance naartoe moet. Is de situatie minder ernstig, neem dan contact op met uw huisarts (of de huisarts van de persoon die medische hulp nodig heeft).

Wees duidelijk

Bent u vanaf de openbare weg moeilijk bereikbaar of slecht zichtbaar? 
Zorg dan dat iemand buiten staat om de ambulance op te wachten en de weg te wijzen. Zeker bij grote bedrijven of openbare gelegenheden is dit belangrijk.

 • Zorg ervoor dat uw huisnummer goed zichtbaar is.
 • Zorg ’s avonds voor voldoende verlichting. Doe eventueel de gordijnen open.
 • Is het donker en staat uw auto dichtbij het ongeval? Zet de alarmlichten aan.

Alarmnummer 112

Belt u 112, dan stelt de centralist u de vraag of u politie, brandweer of ambulance nodig heeft. Ook wil hij weten in welke plaats u zich bevindt. Bij gezondheidsproblemen verbindt hij u door met de Meldkamer Ambulancezorg. Bel 112 alléén als iedere seconde telt.

De verpleegkundige centralist vraagt u wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan bepaalt hij of er een ambulance naar u toe moet. Ook kan hij instructies geven wat u het beste kunt doen totdat de ambulance arriveert. De centralist vraagt uw telefoonnummer. Dit geeft hij door aan de ambulancechauffeur voor het geval hij u niet meteen kan vinden.

Geen spoed, geen 112

De centralist kan ook tot de conclusie komen dat andere medische hulp op dat moment beter is. Volg de aanwijzingen van de centralist altijd nauwkeurig op. Natuurlijk kunt u 112 ook bellen bij brand, inbraak, roof of een beginnende vechtpartij. Heeft u de politie nodig, maar is er geen sprake van spoed, bel dan 0900-8844. Onterecht gebruik van 112 kan tot gevolg hebben dat anderen langer op hulp moeten wachten dan nodig.

Huisarts

Als er geen sprake is van een acute situatie, neem dan eerst contact op met uw huisarts of diens vervanger. Hij zal in overleg met u bepalen of ambulancezorg eventueel alsnog nodig is. Als dat zo is, zal hij zelf de ambulancedienst bellen, u hoeft daar dan niets meer voor te doen.

Hoe lang duurt het voordat de ambulance er is?

De centralist van de Meldkamer Ambulancezorg beoordeelt uw melding. Gaat het om een levensbedreigende situatie, dan komt de ambulance met spoed naar u toe. Is de situatie niet levensbedreigend, dan kan het wat langer duren. Spoedritten gaan namelijk altijd voor.

Na uw melding moet een ambulance of zorgverlener binnen 15 minuten op de afgesproken plek aanwezig  zijn. Ambulance IJsselland stelt alles in het werk om zo snel mogelijk aanwezig te zijn. Zeker als het gaat om een levensbedreigende situatie. Maar soms is dit, door allerlei omstandigheden, moeilijk realiseerbaar. Denk aan files en opstoppingen in het verkeer, aan grote afstanden of aan een rampsituatie. Ambulance IJsselland streeft ernaar veilig en steeds sneller op de afgesproken plek te zijn. Zo beschikt ze over meer dan 20 ambulances. Deze staan startklaar op verschillende ambulanceposten in het werkgebied in de regio IJsselland.

Wie werken er op de ambulance?

De verpleegkundige

De ambulanceverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. Hij heeft een aantal jaren ziekenhuiservaring als anesthesie- of intensive care-verpleegkundige. Daarna heeft hij een speciale opleiding gevolgd op het gebied van ambulancezorg. De ambulanceverpleegkundige volgt regelmatig training en bijscholing om in alle gevallen bekwaam te handelen.

De ambulanceverpleegkundige mag – wettelijk – een aantal medische handelingen verrichten die primair voorbehouden zijn aan een arts. Voorbeelden: het inbrengen van een infuus of beademingspijp, medicatie toedienen via het infuus en een gebroken arm of been zetten. Ook mag de ambulanceverpleegkundige het hart een elektrische schok toedienen.

De ambulancechauffeur

De ambulancechauffeur heeft een speciale opleiding gevolgd, waaronder een voortgezette rijopleiding. Hij is verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de patiënt.Ook is hij de rechterhand van de ambulanceverpleegkundige. Bij een ongeval zorgt hij voor een veilige situatie rondom het slachtoffer en de  hulpdienst. Zo kan de verpleegkundige zich volledig op de patiënt richten.

De chauffeur maakt materialen klaar voor behandeling van patiënten. Hij bedient de medische apparatuur en voert overleg met andere hulpdiensten. Zo bepaalt hij – soms in samenwerking met de brandweer – langs welke weg de patiënt het best verplaatst kan worden. De ambulancechauffeur is in het bezit van een reanimatie- en een EHBO-diploma. Hij volgt regelmatig training en bijscholing.

Uitrusting ambulance

In de ambulance beschikt de verpleegkundige over diverse materialen en apparatuur. Denk daarbij aan verbandmiddelen, been-, arm- en nekspalken, infuusvloeistoffen en medicijnen. Ook beschikt de verpleegkundige over zuurstof, brandwondendressings, bloedsuikermeetapparatuur en een hartmonitor.  Er is beademingsmateriaal aanwezig en zelfs voor een bevalling is een ambulance uitgerust met de juiste apparatuur.

Wat gebeurt er als de ambulance er is?

Als de ambulance aanwezig is, stelt de bemanning – een verpleegkundige en een chauffeur – zo snel mogelijk vast welke medische zorg nodig is. Ambulancemedewerkers hebben allerlei materialen en apparatuur bij zich. Ze zijn intensief getraind om in iedere denkbare situatie, goed te kunnen handelen.

Zorgvuldige beoordeling volgens protocol

De verpleegkundige beoordeelt de situatie en bepaalt wat er moet gebeuren. Meestal doet hij dit zonder tussenkomst van een huisarts. Hij onderzoekt snel en zorgvuldig volgens een standaard (en landelijk vastgesteld) protocol. Daarmee voorkomt de verpleegkundige dat hij zaken over het hoofd ziet .

De verpleegkundige controleert het bewustzijn, de ademhaling en de hartfunctie. Waar nodig, behandelt hij ter plaatse. Hij bepaalt of vervoer naar een ziekenhuis noodzakelijk is. Zo ja, dan probeert hij de conditie van de patiënt met medicijnen te verbeteren. Dit om de patiënt veilig te vervoeren. Is medische verzorging niet direct nodig, dan adviseert de verpleegkundige wat u het beste kunt doen. Indien nodig, draagt hij daarbij de zorg over aan uw huisarts.

Inzet Mobiel Medisch Team

Als er sprake is van een zeer ernstige situatie, roept de ambulance hulp in van een  Mobiel Medisch Team (SMT).  Zo’n team, dat bestaat uit een anesthesist en een verpleegkundige, wordt geleverd door een ziekenhuis. Ter plaatse kan het SMT ingrijpende medische handelingen verrichten. Denk daarbij aan een spoedoperatie onder narcose.

Inzet helikopter

Het Mobiel Medisch Team komt met een speciaal voertuig of per helikopter. Bij daglicht komt meestal de traumahelikopter. De dienstdoende spoedarts – een chirurg of een anesthesist – kan dan snel ter plaatse zijn. Hij assisteert de ambulancebemanning bij de nodige zorgverlening. Daarna wordt de patiënt met de ambulance of per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Een Mobiel Medisch Team is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar.

Naar welk ziekenhuis brengt de ambulance een patiënt?

Voor zover mogelijk, bepaalt u als patiënt en/of uw huisarts naar welk ziekenhuis we u vervoeren. De zorghulpverlener neemt contact op met het ziekenhuis om te horen of er plaats is. Mogelijk is er geen plek in het ziekenhuis van uw voorkeur. Uw huisarts benadert in dat geval, ook andere ziekenhuizen. Hij geeft alle bijzonderheden over uw medische toestand direct door. Zo kan het ziekenhuis zich zo goed mogelijk voorbereiden op uw komst.

Is uw huisarts niet aanwezig en/of telefonisch bereikbaar, dan neemt de ambulanceverpleegkundige deze rol over. In overleg met de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg kiest hij het meest geschikte ziekenhuis. Als dit mogelijk is, volgt ook overleg over uw zorgverzekering.

Familie mee in de ambulance

Tijdens het vervoer zit de verpleegkundige naast u. Er kan nog één persoon meerijden in de ambulance om de patiënt te begeleiden. Wat gebeurt er als de ambulance bij het ziekenhuis aankomt?

Een ambulance brengt u naar het ziekenhuis omdat u snel medische zorg nodig heeft. De verpleegkundige heeft uw komst onderweg al aangekondigd bij de spoedeisende hulp. Daar staan verpleegkundigen klaar voor de overdracht. Ook toedracht van eventuele medicijnen worden besproken. Hierna neemt het ziekenhuispersoneel verdere zorg en behandeling over.

Voor onderzoek

Mogelijk brengt de ambulance u voor specifiek onderzoek naar het ziekenhuis of naar een andere zorginstelling. In dat geval brengt de ambulancebemanning u meestal direct naar de betreffende afdeling.

Ernstig letsel

Is uw situatie zorgwekkend of kritiek, dan kondigt de ambulanceverpleegkundige dit tijdens de rit al aan. Dit doet hij/zij op basis van specifieke, landelijke afgesproken protocollen.
Op basis daarvan zorgt het ziekenhuis dat bij aankomst een speciaal team klaar staat. Afhankelijk van het letsel bestaat dit team uit een cardioloog, een chirurg en/of andere specialist.

Traumateam

Constateert de huisarts of de ambulanceverpleegkundige dat uw situatie kritiek is, dan roept hij in het ziekenhuis een traumateam op. Een traumateam bestaat uit een chirurg, anesthesist, neuroloog en enkele spoedeisende hulp verpleegkundigen. Zij zijn in staat u direct bij binnenkomst volledig te onderzoeken en adequaat te behandelen. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren.

Nazorg

Misschien heeft u – nadat u te maken heeft gehad met ambulancezorg – behoefte aan nazorg. Als u dit wilt kunt u contact met ons opnemen (038 - 468 4500). Ook kunt u daarvoor uiteraard terecht bij uw huisarts bespreken of bij Slachtofferhulp Nederland. Tijdens kantooruren zijn zij bereikbaar via 0900 - 0101.

Met wie werkt Ambulance IJsselland samen?

Ambulance IJsselland, politie en brandweer zijn uitstekend op elkaar ingespeeld.

Samenwerking met de politie

Soms vraagt de ambulancebemanning assistentie van de politie om de openbare orde te handhaven. Zo kunnen de ambulancemedewerkers zich volledig op de behandeling concentreren. Andersom roept de politie ook regelmatig de hulp in van de ambulancebemanning. Zeker als er twijfel is over iemands gezondheid.

Samenwerking met de brandweer

Ook de brandweer en ambulancezorg werken vaak samen. Bijvoorbeeld als iemand die op een verdieping is, medische hulp nodig heeft. Als deze patiënt in een horizontale positie moet blijven, kan hij niet over de trap. In zo’n geval haalt de brandweer deze persoon met  behulp van een hoogwerker, via een raam of balkon, veilig naar beneden.
De hulp van de brandweer is ook soms nodig om iemand, na een ongeluk, uit de auto te halen. De brandweer beschikt over apparatuur om de auto ‘los te knippen’. Zo kan de  ambulanceverpleegkundige het slachtoffer beter behandelen.

Grote ongelukken en rampen

Bij een groot ongeluk of een ramp roept de Meldkamer Ambulancezorg meerdere ambulances op. Als het nodig is, worden ook aangrenzende ambulanceregio’s verzocht ambulances te sturen. Hierover bestaan landelijke afspraken. Dit maakt dat bij calamiteiten, in korte tijd voldoende ambulances beschikbaar zijn. Ook kan de ambulancebemanning in een dergelijk geval rekenen op ondersteuning van chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen en traumateams uit meerdere ziekenhuizen.

SIGMA-team 

Bij de behandeling van veel slachtoffers plaatst een SIGMA-team ter plekke tenten en behandelruimten. Wat is een SIGMA-team? De afkorting staat voor  ‘Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie’. Dit zijn geschoolde en getrainde vrijwilligers. Zij zorgen ook voor het aanvullen van voorraden infusen, zuurstof, verbandmaterialen en wat meer nodig is.

Rampscenario’s oefenen

Ambulance IJsselland neemt met enige regelmaat deel aan grote oefeningen. Dit doet ze samen met andere landelijke en regionale hulpverleningsorganisaties. Rampscenario’s worden op deze manier in een praktijksituatie getest en waar nodig bijgesteld.

Wat kost het vervoer per ambulance?

Alleen als u écht vervoerd bent per ambulance, volgt er een factuur voor ambulancezorg. Deze gaat meestal direct naar uw zorgverzekeraar. Er zijn ook situaties waarin Ambulance IJsselland alleen medische handelingen verricht. Dan volgt er geen rekening op uw naam. Ambulancezorg valt onder de basisverzekering en daarmee ook onder het verplicht eigen risico. Een ambulancerit is meestal duurder dat het bedrag voor het verplichte eigen risico. 

Wat kost een rit?

In Nederland is het tarief van ambulancevervoer vastgesteld door de Nederlanse Zorgautoriteit (NZa) te Utrecht. Er is onderscheid in tarieven voor spoedvervoer en vervoer zonder spoed. Vervoer waarbij geen spoed geboden is, noemen we ‘besteld vervoer’. Het tarief voor besteld vervoer is in heel Nederland gelijk. Naast het vervoerstarief betaalt u een toeslag voor het aantal kilometers dat de ambulance aflegt. Ook komt er een toeslag voor de meldkamer bij die de rit coördineert. Meer informatie over de actuele tarieven is te vinden in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Persoonlijke gegevens voor factuur Ambulance IJsselland

De rekening wordt, net als de rekening van de huisarts en ziekenhuis, direct ingediend bij de zorgverzekeraar. Hiervoor hebben we een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Hierbij gaat het om uw geboortedatum, naam, voorletter(s), adres, postcode en woonplaats. Ook moeten we weten waar u verzekerd bent, wat uw polisnummer en uw Burger Service Nummer (BSN) is.

Wat moet ik doen als een ambulance met zwaailicht en sirene nadert?

Neemt u deel aan het verkeer en er nader een ambulance met zwaailicht en sirene? Maak dan zoveel mogelijk vrij baan en laat de ambulance voor gaan.

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft hiervoor gedragsregels opgesteld.  U helpt een ambulancechauffeur het beste door deze regels op te volgen:

 • Kijk regelmatig in de spiegels en let goed op tijdens het rijden.
 • Blijf kalm en raak niet in paniek als u een voorrangsvoertuig waarneemt.
 • Denk na wat u gaat doen en anticipeer tijdig.
 • Wees voorspelbaar: laat merken dat u de ambulance gezien hebt en geef aan wat u gaat doen.
 • Maak ruimte zodra het kan.
 • Blijf rijden en volg uw weg, ook als u geen ruimte vrij kunt maken.
 • Als er een baan vrij is, laat deze dan vrij.
 • Voorkom plotseling remmen.
 • Vermijd gevaarlijke plaatsen, zoals de berm. 
 • Geen kruispunt oversteken als het licht op rood springt.
 • Overtreed in principe geen verkeersregels.

Verkeersregels ambulance

Soms is het nodig dat een ambulance afwijkt van de verkeersregels, ook zonder zwaailicht en sirene. Bedenk daarbij dat deze voertuigen vaak onderweg zijn om levens te redden.

Tips 

 • Kijk altijd goed om u heen als verkeersdeelnemer
 • Kijk regelmatig in de achteruitkijkspiegel
 • Zet het volume van de autoradio wat zachter
 • Denk ook aan uw eigen veiligheid!
 • Volg nooit een met spoed rijdende ambulance! De ambulance moet soms plotseling remmen en daar is het overige verkeer totaal niet op bedacht.Dit is levensgevaarlijk!
Hoe kan ik een klacht indienen over Ambulance IJsselland?

Ambulance IJsselland streeft altijd naar zo goed mogelijke dienstverlening. Maar ook het werk van ambulancemedewerkers blijft mensenwerk. Het kan gebeuren dat u hierover een klacht wilt indienen. 
Lees verder