Stage of meeloopdag

Leren doe je het best in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens een stage of meeloopdag. Lees hieronder of dit voor jou mogelijk is.

Wij hechten uiteraard veel waarde aan de privacy van onze patiënten. Daarom zijn wij terughoudend met stageplaatsen (kort- of langdurend) en meeloopdagen. Om professionals en studenten toch de mogelijkheid tot een stage of meeloopdag te bieden, hebben we hierover afspraken met onderstaande zorginstellingen, afdelingen en scholen.

Isala / Deventer Ziekenhuis / Röpcke Zweers Hardenberg
AIOS SEH
SEH verpleegkundige (i.o.)
IC verpleegkundige
CCU verpleegkundige
Anesthesiemedewerker
Semi-arts

Dimence
IHT verpleegkundige

Saxion
Student HBO-v (alleen mogelijk via school)

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Student BMH (alleen mogelijk via school)

Val jij onder één van bovenstaande categorieën? Dan kan je een stage- of meeloopverzoek indienen via opleidingen@ambulanceijsselland.nlVoor overige functies bieden we geen stagemogelijkheden. Een meeloopdag is wel onderdeel van sollicitatieprocedures.