Verbruikskosten AED

Het is voor elke niet WMG-zorgaanbieder mogelijk de verbruikskosten van de AED te declareren bij de ambulancedienst in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. Via onderstaand formulier kan de declaratie worden ingediend.

Gegevens AED-eigenaar

De declaratie kan ook per post worden verzonden:

Ambulance IJsselland
t.a.v. afdeling crediteuren (declaratie verbruikskosten AED)
Antwoordnummer 2585
8000 VB  ZWOLLE

Meer informatie over de werkwijze en voorwaarden voor vergoeding van de verbruikskosten vind je hier.