Verbruikskosten AED

Per 1 januari 2018 is het voor elke niet WMG-zorgaanbieder mogelijk de verbruikskosten van de AED te declareren bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. 

Via onderstaand formulier kunt u uw declaratie digitaal indienen.

Gegevens AED-eigenaar

Uiteraard is het ook mogelijk uw declaratie (o.v.v. declaratie verbruikskosten AED) te zenden aan:

Ambulance IJsselland
t.a.v. afdeling crediteuren
Antwoordnummer 2585
2500 VB  ZWOLLE

Meer informatie over de werkwijze en voorwaarden voor vergoeding van de verbruikskosten vindt u hier.