Klacht

Wij streven ernaar aan iedereen en op elk moment de beste zorg te verlenen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs dat u dit aan ons kenbaar maakt zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

Vul onderstaand formulier in om uw klacht in te dienen. Als u liever rechtstreeks in contact komt met onze klachtenfunctionaris kan dat per mail via klachtenfunctionaris@ambulanceijsselland.nl of telefonisch op 06 10 00 78 91.

Klik hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure, geschillencommissie, de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) en de leveringsvoorwaarden ambulancezorg.