Onze organisatie

Optimale kwaliteit; dat is de leidraad voor het beleid van Ambulance IJsselland. Wij werken hier continu aan, als organisatie en als individuele medewerkers. Altijd met plezier, passie en professionaliteit.

Onze belangrijkste kernwaarden zijn;

  • optimale patiëntenzorg
  • snel ter plaatse bij spoedeisende zorgvragen
  • voortdurende verbetering
  • efficiënte samenwerking in de ketenzorg
  • goed werkgeverschap

Leren en verbeteren

Centraal in ons handelen staat continu leren en verbeteren. Om dat te realiseren betrekken we velen bij verbeterprocessen. Ook patiënten vragen we om hun mening zodat we onze zorg kunnen verbeteren. Elke mening is belangrijk voor ons!

Schakel in de keten

Wij kennen de regionale en lokale zorgvraag en stemmen onze zorg af op de ontwikkelingen in de omgeving. Wij leveren, samen met onze ketenpartners, patiëntgericht maatwerk. Hierbij zijn we alert op nieuwe producten en diensten en het realiseren van toegevoegde waarde. 

Zelfbewuste professionals

Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Zij zijn actief betrokken bij zorginnovatie. Wij stimuleren die houding met een actief en inspirerend beleid voor opleiding, loopbaan en gezondheid. 

Doelmatige ambulancezorg

Ambulance IJsselland staat ook voor: excelleren op het primaire proces, méér doen met het beschikbare budget, en transparant zijn over onze resultaten. Dat realiseren we door creatief en slagvaardig te opereren, en te focussen op doelmatigheid. Dat betekent: de juiste zorg, op de juiste plaats, op de juiste tijd. Het betekent bovendien het voorkomen van onnodige ambulance-inzetten. Wij zijn immers verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de meldkamer ambulancezorg én de meldkamerprocessen; die betrouwbaarheid is een vitale voorwaarde voor optimale zorgkwaliteit.