Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met andere zorginstellingen en opleidingsinstituten doen wij diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het doen van onderzoek levert een grote bijdrage aan de verbetering van patiëntenzorg en de professionalisering van de zorg en zorgprofessionals.

Famous triage 

Onderzoek waarbij troponine (een eiwit dat in het bloed meetbaar wordt bij zuurstofschade aan het hart) al in de ambulance wordt gemeten. Hierdoor kan de patiënt met pijn op de borst, in combinatie met een risicoinschattingsinstrument (de HEART score). mogelijk veilig thuisblijven en wordt onnodig ziekenhuisvervoer en stress voorkomen.

In samenwerking met Isala Hartcentrum, Isala Klinisch Chemisch laboratorium, Deventer Ziekenhuis en Witte Kruis.

On-time 

Onderzoekt de invloed van pijnstilling (fentanyl vs. paracetamol) op de trombocytenaggregatieremming bij patiënten met een hartinfarct (STEMI).

In samenwerking met Isala.

Mr Asap

Hierbij wordt onderzocht of de functionele uitkomst van een patiënt met een beroerte verbetert als binnen drie uur na aanvang van de beroerte een ‘nitroglycerine’ pleister wordt aangebracht.

Inception studie

Onderzoek onder reanimatiepatiënten naar de vraag of het gebruik van ECPR (soort hart-longmachine) de overleving met goede neurologische uitkomst verbetert.