Onderzoek naar nieuw medicijn bij een hartinfarct

Ambulance IJsselland is sinds jaar en dag betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken. Onderzoeken gericht op patiënten met een acuut hartinfarct hebben vanaf eind jaren ’90 niet alleen in Nederland maar ver daarbuiten gezorgd voor aanpassing van richtlijnen en protocollen.

Zo worden patiënten sindsdien direct naar een interventiecentrum (ziekenhuis waar dotterbehandelingen plaatsvinden) gebracht en start de behandeling met medicijnen al ín de ambulance. Hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen. Hoe eerder medicijnen werken en een dotterprocedure uitgevoerd kan worden, hoe minder schade er op zal treden aan het hart.

CeleBrate onderzoek

Ontwikkelingen staan nooit stil. Op dit moment loopt een onderzoek met de naam CeleBrate. Naast Ambulance IJsselland werken hier een groot aantal ambulancediensten en ziekenhuizen aan mee in binnen- en buitenland.

Het onderzoek is geïnitieerd door het bedrijf CeleCor Therapeutics. Zij ontwikkelen het onderzoeksmiddel ‘zalunfiban’, een nieuw, bloedverdunnend middel dat in deze studie onderzocht wordt. In de huidige behandeling, ook in de ambulance, is toediening van bloedverdunnende medicijnen zeer belangrijk. Dit kan al voor aankomst in het ziekenhuis helpen om een bloedstolsel (de oorzaak van het hartinfarct) op te lossen. Als het stolsel (deels) opgelost wordt, verbetert direct de bloeddoorstroming in de kransslagaders van het hart. Hierdoor ontstaat minder zuurstoftekort en zal de schade als gevolg van het hartinfarct kleiner zijn.

Het potentiële voordeel van zalunfiban is dat het eenvoudig toegediend kan worden met een kleine injectie onder de huid. Verder is uit eerdere, kleine, onderzoeken gebleken dat het héél snel en sterk bloedverdunnend werkt. Al binnen 15 minuten is de optimale hoeveelheid van de werkzame stof in het bloed aanwezig. Juist daarom is dit middel in potentie ideaal voor toepassing binnen de ambulancezorg. Bij aankomst in het ziekenhuis kan de dotterprocedure snel volgen waarbij de oorzaak van het hartinfarct hopelijk voor de langere termijn kan worden verholpen.

Welke patiënten vallen onder het onderzoek?

Patiënten waarbij het ambulancepersoneel constateert dat er sprake is van een acuut hartinfarct kunnen gevraagd worden mee te werken aan dit onderzoek. Of de patiënt geschikt is om mee te doen wordt bepaald aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van bepaalde medicijnen en/of andere aandoeningen waar de patiënt in het verleden mee te maken heeft gehad. Voldoet de patiënt aan de criteria? Dan wordt gevraagd mee te  willen werken aan het onderzoek.

Inhoud van deelname aan het onderzoek

Het onderzoek helpt in het vaststellen van de veiligheid en effectiviteit van zalunfiban bij patiënten met een acuut hartinfarct. Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. Het is niet bekend of de patiënt, naast alle gebruikelijke andere medicijnen, het onderzoeksmiddel zalunfiban of een placebo krijgt toegediend. Uiteraard wijkt de zorg voor patiënten die meedoen aan dit onderzoek niet af van de zorg aan andere patiënten. Er wordt alleen één extra hartfilmpje gemaakt om te kijken of de eerder geconstateerde afwijkingen al zijn afgenomen. Dit zou namelijk kunnen wijzen op verbeterde doorbloeding en zuurstofvoorziening van het hart. Daarnaast wordt in het ziekenhuis iets meer bloed afgenomen om de werking van het onderzoeksmiddel in een breder bloedbeeld te bekijken. Ook neemt het onderzoeksteam na een maand en na een jaar nog een keer telefonisch contact op met deelnemende patiënten.

Wetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Dit wordt altijd onafhankelijk en extern getoetst. Dat geldt ook voor dit CeleBrate onderzoek, wat in binnen- en buitenland aan alle eisen voldoet.

Onderzoeksduur

De allereerste patiënt binnen het CeleBrate onderzoek werd 24 april 2021 bij Ambulance IJsselland geïncludeerd. Inmiddels zijn er 110 patiënten bij Ambulance IJsselland geïncludeerd. Zodra er in totaal 2500 patiënten aan het onderzoek deelnemen, verspreid over verschillende ambulancediensten en ziekenhuizen in een aantal Europese en Noord-Amerikaanse landen, worden de resultaten van het onderzoek in kaart gebracht en gepubliceerd.

Ambulance IJsselland hoopt ook met dit onderzoek bij te kunnen dragen aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct.

Contact

Voor vragen over het CeleBrate onderzoek kunt u contact opnemen met Rudolf Tolsma, verpleegkundig specialist en studiecoördinator bij Ambulance IJsselland (r.tolsma@ambulanceijsselland.nl).