GGB

Grootschalige geneeskundige bijstand bij grootschalige en complexe noodhulp

Bij grootschalige en/of complexe inzetten kan gebruik worden gemaakt van traumahelikopters, calamiteitenvoertuigen, noodhulpteams en CBRN teams. Deze inzetten staan onder leiding van een Officier van Dienst Geneeskundig.

Bus voor Grootschalige geneeskundige bijstand        
Voertuig van Officier van Dienst Geneeskundig

Traumahelikopter