Tevredenheidsonderzoek ambulancezorg

Patiënten die in maart 2022 ambulancezorg ontvangen, kunnen in mei en juni 2022 worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens o.a. Ambulance IJsselland. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg.

Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleent u toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten neemt Nivel strikte privacyrichtlijnen in acht. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats) worden alleen gebruikt voor de dataverzameling. De contactgegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Niet deelnemen?

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven via ons contactformulier. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek..

Resultaten

Nivel publiceert een openbaar rapport met de resultaten van het onderzoek. De resultaten kunnen we gebruiken om de kwaliteit van ambulancezorg te monitoren en te verbeteren. Daarom danken wij u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!