Onderzoek naar tevredenheid van onze ketenpartners

Een goede samenwerking met onze ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Middels een landelijk tevredenheidsonderzoek willen we inzicht krijgen in hoe zorgketenpartners de samenwerking met ons ervaren. De uitkomsten en inzichten die dit onderzoek opleveren, gebruiken we om de samenwerking waar nodig verder te verbeteren. 

Respons verzamelen

Voor een representatieve uitslag van het onderzoek hopen we op een hoge respons. Al onze zorgketenpartners benaderen we daarom om de online vragenlijst van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek in te vullen. Denk aan huisartsen, doktersassistenten, medewerkers op de spoedeisende hulp en andere afdelingen binnen het ziekenhuis, verloskundigen, GGZ-medewerkers en verpleging binnen de thuiszorg of verzorgingshuizen. 

Dit gebeurt middels een persoonlijke uitnodiging via de mail, een bericht via de werkgever of uitnodiging via de intranetomgeving van de organisatie. Daarnaast zullen onze ambulancezorgprofessionals tijdens hun werk zakkaartjes uitdelen met hierop de QR code die verwijst naar de online vragenlijst. 

Praktische informatie

Meedoen aan het onderzoek kan tussen woensdag 1 maart 2023 en zondag 30 april 2023. Daarna is het niet meer mogelijk te reageren en worden de resultaten bekeken en uitgewerkt. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten.

Resultaten

De resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg worden landelijk anoniem verwerkt en de regionale (tussentijdse) uitslagen kunnen wij inzien via een regionaal dashboard. Op landelijk niveau is het ketenpartnertevredenheidsonderzoek onderdeel van het sectorkompas ambulancezorg.

Wij hopen op een hoog respons en danken al onze zorgketenpartners bij voorbaat voor de medewerking aan het onderzoek.

Heeft u verder vragen over het onderzoek of wilt u deelnemen? Neemt u dan contact op met Joost de Jong via j.dejong@ambulanceijsselland.nl