Ministers Helder en Dijkstra van VWS brengen werkbezoek aan het ZCC IJsselland

Op 11 maart verwelkomden wij ministers Conny Helder en Pia Dijkstra van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op het Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) IJsselland in Zwolle. Het initiatief van het werkbezoek kwam vanuit beide ministers naar aanleiding van het Implementatieplan zorgcoördinatie dat zij onlangs presenteerden aan de Tweede Kamer.

Minister Helder en Dijksta wilden graag horen en zien hoe de (door)ontwikkeling van zorgcoördinatie binnen onze regio verloopt, wat uitdagingen zijn en waar we tegenaan lopen. Maar vooral waren zij nieuwsgierig hoe de praktijk van alle dag eruitziet en welke ambities we hebben. We lieten daarom zien hoe en door wie op ons ZCC wordt samengewerkt.

Onze professionals behandelen binnenkomende acute zorgvragen en stemmen de juiste vervolgzorg nauwkeurig af. Met interesse en enthousiasme spraken minister Helder en Dijkstra hierover met hen. Ze kregen uitgelegd dat voor een patiënt in sommige gevallen bijvoorbeeld ambulancezorg niet nodig is, maar beter wijkverpleging kan worden ingezet. Voor een andere patiënt blijkt opname op de SEH overbodig, maar kan hij/zij verantwoord thuisblijven met de juiste zorg vanuit bijvoorbeeld de huisarts of GGZ. Omdat de zorgcapaciteit schaars is, is een éénduidige en éénmalige triage erg belangrijk. Zo krijgt de patiënt in één keer de beste en juiste zorg.

Beide ministers benadrukten na het bezoek te zien dat het fysiek bij elkaar zitten als zorgketenpartners op veel vlakken voordelen oplevert. Het kunnen aanschouwen van het samenwerken op het ZCC IJsselland gaf hen een heel goede indruk van zorgcoördinatie in de praktijk en maakt de urgentie goed zichtbaar.   

ZCC IJsselland

In 2017 zijn we als samenwerkingspartners al gestart met zorgcoördinatie en ook in de doorontwikkeling lopen we landelijke voorop. Op ons zorgcoördinatiecentrum werken verschillende zorgverleners samen om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te bieden.

We werken op één fysieke locatie samen als centralisten van ambulancezorg (Ambulance IJsselland) de triagisten en huisartsen van Medrie (Huisartsenorganisatie), de verpleegkundig centralisten van medisch servicecentrum Altide (Zorgadvies en monitoring op afstand) en de crisisdienst van Dimence (Geestelijke Gezondheidszorg). Daarnaast zijn ook de wijkverplegingsorganisaties Icare en Carinova actief betrokken.

Implementatieplan Zorgcoördinatie

Op basis van het landelijke implementatieplan zorgcoördinatie moet een vorm van zorgcoördinatie vanaf 1 januari 2025 voor alle burgers in Nederland beschikbaar zijn. Het implementatieplan beschrijft hoe de projectorganisatie voor de implementatie van zorgcoördinatie eruitziet en welke organisaties voor welke acties aan de lat staan voor een succesvolle implementatie van zorgcoördinatie.