Maak kennis met zorgcoördinatie

De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de bevolking met 1,3 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Terwijl de wachttijden bij huisartsenpost en de spoedeisende hulp toenemen. Hoe zorgen we er voor dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft? Ons antwoord: zorgcoördinatie!

Zorgcoördinatie is simpel gezegd één centraal telefonisch loket waar je terecht kan met niet-levensbedreigende zorgvragen. Op dit zorgcoördinatiecentrum werken verschillende zorgverleners samen om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment te bieden.

In 2018 zijn wij gestart om met onze verpleegkundige meldkamercentralisten samen te werken op één fysieke locatie samen met de triagisten en huisartsen van Medrie (Huisartsenorganisatie), de verpleegkundig centralisten van de Zorgcentrale Noord (Zorgadvies en monitoring op afstand) en de crisisdienst van Dimence (Geestelijke Gezondheidszorg). Daarnaast zijn ook de verpleging, verzorg en thuisbegeleidingsinstellingen Icare en Carinova actief betrokken.

Eenduidige triage, passende zorginzet

In het zorgcoördinatiecentrum wordt bij een inkomende zorgvraag beoordeeld wie het best de behandeling kan geven. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat een ambulance naar een oudere patiënt wordt gestuurd, terwijl juist de inzet van een wijkverpleegkundige een betere keuze was geweest, of andersom.

Door samen eenduidig te triëren maakt het niet meer uit waar de acute zorgvraag binnenkomt; samen kiezen we de best passende zorg.

Bereikbaarheid zorgcoördinatiecentrum

Op dit moment komen alle ambulance zorgvragen via 112 binnen op de meldkamer in Apeldoorn. Diverse partijen maken zich er hard voor dat zorgcoördinatie in de toekomst onder een eigen telefoonnummer bereikbaar is. Uiteindelijk is er dan dus één nummer voor levensbedreigende, spoedeisende zorgvragen (112) en één nummer voor zorgvragen die niet direct levensbedreigend zijn.

Meer weten?

Meer lezen en leren over zorgcoördinatie en kennis maken met onder andere onze pilot? Lees dan deze folder die door AZN is gepubliceerd.

Lees ook:

>> Pilot gezamenlijk spoedzorgloket gaat nieuwe fase in (7-11-2019)