Fit en veerkrachtig in ons werk

Als je in de ambulancezorg werkt is geen dienst hetzelfde. Je maakt mooie, grappige en bijzondere dingen mee, maar komt ook met heftige en indrukwekkende situaties in aanraking. Het bieden van psychosociale ondersteuning aan collegas is dan ook enorm belangrijk en als organisatie hechten we hier veel waarde aan.

Ons bedrijfsopvangteam (BOT) is er om deze ondersteuning te bieden aan collega’s. Je verhaal kwijt kunnen en nog eens napraten over een casus die je heeft aangegrepen geeft lucht. Dit is enorm belangrijk voor goede verwerking en om mentaal fit en veerkrachtig te zijn en blijven. Onze bot-leden zijn opgeleid voor deze taak en hebben dus de skills om iemand goede psychosociale ondersteuning te bieden.

Vorige week organiseerde ons bedrijfsopvangteam een thema-avond rondom dit onderwerp. Jaap van Heusden en Jefta Varwijk (makers van de documentaire ‘Blauw Licht’) en Andrea Walraven –Thissen (expert op het gebied van op crisismanagement en traumapreventie) deelden hun ervaring en kennis met de grote groep collega’s, partners en gepensioneerden die aanwezig waren. Het was een interessante avond waarbij het belang van goede ondersteuning en de juiste nazorg nogmaals is benadrukt.