Eindrapport visitatie - 'Daadkrachtig innoveren'

'Ambulance IJsselland - Daadkrachtig innoveren'. Die titel kreeg het eindrapport dat naar aanleiding van de visitatie binnen onze organisatie is geschreven. Met trots delen we dit rapport.

Op 25 en 26 september 2023 mochten wij binnen onze organisatie de visitatiecommissie ontvangen. Tijdens de visitatie zijn open gesprekken gevoerd waarin de volgende thema's centraal stonden:

  • Goed zorgbestuur
  • Beschikbare en bereikbare zorg
  • Samenwerking in de keten
  • Professionaliteit en medisch management
  • HR-beleid
  • Continu verbeteren
  • Patiënt centraal

Iedere dag een beetje beter. Dat is het uitgangspunt binnen onze organisatie. Optimale patiëntenzorg staat bij ons centraal. Samenwerken, professionaliseren, innoveren en transparantie zijn hierbij essentiële waarden. Waarden die tijdens de visitatie onmiskenbaar zijn opgemerkt, zo blijkt ook uit het eindrapport.

In de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) is het uitvoeren van een visitatie vastgelegd. Het principe daarbij is dat regio’s elkaar onderling visiteren. De sector ontwikkelt hiermee een zelflerend en reflecterend vermogen waarmee het kwaliteitsniveau van de gehele ambulancesector wordt verhoogd. Ambulance IJsselland is één van de drie pilotregio’s die meedoet aan de eerste visitaties binnen de ambulancesector.

Visitatieverslag

Na de visitatie stelde de commissie een uitgebreid rapport op waarin alle uitkomsten terug te vinden zijn. Deze wordt afgesloten met een samenvatting per thema: wat viel op, wat leren wij van deze RAV en wat zijn leerpunten voor de RAV?

We delen hierbij graag het eindrapport. Klik hieronder om te downloaden.