Een mooi nieuw pak voor een prachtig vak

Vanaf vandaag werken wij in ons nieuwe uniform. Het geel-groene uniform hebben we na twintig jaar aan de wilgen gehangen. Je kan ons nu herkennen aan een mooi en rustig blauw uniform met rode accenten. Uiteraard is onze zorg onveranderd. We leveren nog steeds dezelfde goede en snelle ambulancezorg en staan 24 uur per dag en 7 dagen per week startklaar voor de patiënt. Lees in dit artikel meer over de nieuwe kleding.

Waarom een nieuw uniform?

De huidige geel groene ambulancekledinglijn was ruim 15 jaar oud en had ingeboet aan herkenbaarheid. Diverse andere sectoren dragen kleding die veel lijkt op die van ambulancehulpverleners. Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals, is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent. Daarom besloot de ambulancesector in 2016 dat het tijd werd voor nieuwe, moderne, comfortabele kleding met een unieke eigen uitstraling. Hieronder op hoofdlijnen informatie over het verloop van het kledingtraject. In de Kleding Updates staan alle ins en outs gedetailleerd beschreven.

Ontwerpfase en aanbesteding

De eerste fase van het kledingtraject was de ontwerpfase. Hiervoor is kledingontwerpster Karin Slegers aangetrokken. In nauw overleg met ambulancehulpverleners en heel veel andere functionarissen in de ambulancesector ontwierp zij een moderne, herkenbare en representatieve kledinglijn.

Centrale aanbesteding

Na de ontwerpfase volgde de aanbestedingsfase. Ondanks dat de ambulancesector regionaal georganiseerd is, kozen RAV’s ervoor de aanbesteding gezamenlijk te doen. De aanbesteding kenmerkte zich onder meer door de hoge eisen die gesteld zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iets waar we als sector trots op zijn.

Landelijke draagproef

De ambulancesector is blij met het mooie en moderne kledingontwerp. Maar minstens zo belangrijk is dat de kleding functioneel is en lekker zit. Daarom werd de kleding in de periode 6 t/m 27 februari 2019 getest door ambulancehulpverleners in de dagelijkse praktijk. Uit elke regio deden twee professionals mee aan de draagproef.

De draagproefbevindingen zijn door de Projectgroep kleding besproken en beoordeeld, en waar nodig en mogelijk, in de kleding verwerkt.