112 niet langer bereikbaar via analoge teksttelefoon

De bereikbaarheid van 112 via de Analoge Teksttelefoon (‘doventeksttelefoon’) is komen te vervallen. Dit betekent dat per 2 juni 2020 het niet meer mogelijk is om met de analoge teksttelefoon te bellen naar 0800-8112 en voor niet-spoed het nummer 0900-1844.

Alhoewel een analoge teksttelefoon niet meer kon worden aangeschaft, werd de dienst tot 2 juni 2020 nog wel ondersteund door de 112 alarmcentrale. Voorafgaand aan de wijziging is dit naar belangenverenigingen gecommuniceerd. Ook is gewezen op de huidige wijze om 112 te bereiken: de Tolkcontact-app. De Website 112.nl is op deze ontwikkeling aangepast, raadzaam is om na te gaan of de communicatie over de bereikbaarheid van 112 via de eigen communicatiekanalen hiermee nog steeds overeen komt.

De komende tijd zal met belangenverenigingen worden afgestemd over de wijze van communicatie over de nieuwe ontwikkelingen, zoals eSMS en de 112-APP, die gefaseerd beschikbaar worden.