Patiëntenonderzoek voor goede ambulancezorg

Ontvangt u als patiënten in september ambulancezorg? Dan kunt u in oktober en november worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel het verbeteren van de ambulancezorg. Dit onderzoek wordt landelijk uitgevoerd door het NivelPatiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan ons via info@ambulanceijsselland.nl. Uw gegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.