Patiënten wederom zeer positief over ambulancezorg

Recent is landelijk onderzoek gedaan naar patiënttevredenheid over geleverde ambulancezorg. Drie jaar geleden is dit landelijke onderzoek ook al soortgelijk uitgevoerd. Middels een steekproef zijn patiënten gevraagd naar hun ervaringen en tevredenheid over de geleverde ambulancezorg.

De uitkomsten van het onderzoek zijn afgezet tegen de eerdere uitkomsten van drie jaar geleden, maar ook tegen uitkomsten vanuit andere regio's. Wij kunnen dit jaar opnieuw concluderen dat onze patiënten een hoge waardering geven. Gemiddeld krijgen we de volgende rapportcijfers voor de geleverde zorg:

Planbare zorg - 9,2
Spoedeisende zorg - 8,9

Uiteraard zetten wij voortdurend de patiënt centraal en het is fantastisch dat dit ook zo wordt ervaren en onze geleverde zorg zo goed wordt gewaardeerd. 

Deelnemers onderzoek

Aan het onderzoek namen in totaal 4.904 patiënten deel uit alle regio's van Nederland. Daarvan gaven 2.945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1.959 patiënten over planbare ambulancezorg.

Bekijk hier het volledige rapport op de website van Ambulancezorg Nederland