Meldkamer

24/7 hulpverzoeken aan van burgers in nood

Alle ambulancezorg begint bij de meldkamer. De centralisten coördineren alle hulpvragen, zetten het juiste zorgproces in gang en houden de vinger aan de pols voor soepele voortgang. De centralisten van Ambulance IJsselland werken in de Meldkamer Oost Nederland (MON) in Apeldoorn, een gedeelde locatie met politie en brandweer.

Onze speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundig specialisten zorgen ervoor dat de hulpvraag goed wordt beantwoord. Op basis van brede medische kennis en zeer geavanceerde systemen bieden we vanuit de meldkamer op ieder moment de beste zorg.  Als het nodig is gaat er een ambulance op pad.

Zien wat een meldkamercentralist doet? Bekijk dan deze video;